Tag: การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองข้อควรรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเป็นการรักษาประเภทหนึ่งที่เน้นการบรรเทาอาการและความเครียดจากการเจ็บป่วยที่รุนแรง เป้าหมายของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองคือการปรับคุณภาพชีวิตทั้งของตัวผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขา ผู้ป่วยประเภทนี้สามารถให้การดูแลแบบประคับประคองควบคู่ไปกับการรักษา หรืออาจเป็นการดูแลประเภทเดียวหากไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ทีมดูแลแบบประคับประคองมักประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ภาคทัณฑ์ และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ พวกเขาทั้งหมดต้องทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำแผนการดูแลเป็นรายบุคคลให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นคือเพื่อที่ว่าผู้ป่วยจะหายและได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่  สิ่งที่ควรคาดหวังจากการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงการรักษา ก็ควรจะต้องรู้ก่อนว่าหากเข้ารับการรักษาหรือการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองนี้ คุณควรที่จะต้องคาดหวังอะไรจากมันได้บ้าง และมันจะส่งผลดีต่อตัวคุณหรือต่อคนในครอบครัว ผู้ป่วยควรได้รับการบรรเทาอาการต่างๆ เช่น ความเจ็บปวด อาการหายใจลำบาก อาการเหนื่อยล้า ...