Day: April 26, 2022

อุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ดับเพลิงมีอะไรบ้าง การตรวจเช็คและบำรุงรักษาถังดับเพลิง  อุปกรณ์ดับเพลิงมีอะไรบ้าง การตรวจเช็คและบำรุงรักษาถังดับเพลิง  

กฎหมายได้มีการกำหนดให้อาคารที่เป็นสำนักงานสาธารณะต้องมีข้อกำหนดสำหรับการป้องกันอัคคีภัยเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย อุปกรณ์ดับเพลิงถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทันอาจทำให้เกิดเหตุที่ลุกลามบานปลายไม่สามารถควบคุมได้อุปกรณ์ดับเพลิงมีอะไรบ้างและการบำรุงรักษาถังดับเพลิงการตรวจเช็คถังดับเพลิงต้องทำอย่างไรเรามีข้อแนะนำดีๆ มาฝาก   อุปกรณ์ดับเพลิงโดยหลักๆ โดยหลักๆ แล้วก็จะมีระบบดับเพลิงด้วยน้ำและถังดับเพลิง สำหรับระบบดับเพลิงด้วยน้ำสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกันคือ อุปกรณ์ส่งน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงด้วยน้ำอัตโนมัติ   1.อุปกรณ์ส่งน้ำดับเพลิง   ลักษณะจะเป็นตู้สีแดงด้านหน้าเป็นกระจกใสสามารถเปิดหรือทุบให้แตกเพื่อนำเอาอุปกรณ์มาช่วยเหลือได้เมื่อยามจำเป็นแต่ในกรณีที่ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบนี้ กฎหมายจะบังคับให้ใช้ในอาคารที่สูงเกินกว่า 23 เมตรขึ้นไปประมาณตึก 7-8 ชั้นนั่นเอง   2.อุปกรณ์ดับเพลิงด้วยน้ำอัตโนมัติ   สำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงด้วยน้ำอัตโนมัตินั้นมีลักษณะเป็นหัวฉีดน้ำ ...