Where Heart Connects With Art Lifestyle อุปกรณ์ดับเพลิงมีอะไรบ้าง การตรวจเช็คและบำรุงรักษาถังดับเพลิง  

อุปกรณ์ดับเพลิงมีอะไรบ้าง การตรวจเช็คและบำรุงรักษาถังดับเพลิง  


อุปกรณ์ดับเพลิง

กฎหมายได้มีการกำหนดให้อาคารที่เป็นสำนักงานสาธารณะต้องมีข้อกำหนดสำหรับการป้องกันอัคคีภัยเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย อุปกรณ์ดับเพลิงถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทันอาจทำให้เกิดเหตุที่ลุกลามบานปลายไม่สามารถควบคุมได้อุปกรณ์ดับเพลิงมีอะไรบ้างและการบำรุงรักษาถังดับเพลิงการตรวจเช็คถังดับเพลิงต้องทำอย่างไรเรามีข้อแนะนำดีๆ มาฝาก  

อุปกรณ์ดับเพลิงโดยหลักๆ โดยหลักๆ แล้วก็จะมีระบบดับเพลิงด้วยน้ำและถังดับเพลิง สำหรับระบบดับเพลิงด้วยน้ำสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกันคือ อุปกรณ์ส่งน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงด้วยน้ำอัตโนมัติ  

1.อุปกรณ์ส่งน้ำดับเพลิง  

ลักษณะจะเป็นตู้สีแดงด้านหน้าเป็นกระจกใสสามารถเปิดหรือทุบให้แตกเพื่อนำเอาอุปกรณ์มาช่วยเหลือได้เมื่อยามจำเป็นแต่ในกรณีที่ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบนี้ กฎหมายจะบังคับให้ใช้ในอาคารที่สูงเกินกว่า 23 เมตรขึ้นไปประมาณตึก 7-8 ชั้นนั่นเอง  

2.อุปกรณ์ดับเพลิงด้วยน้ำอัตโนมัติ  

สำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงด้วยน้ำอัตโนมัตินั้นมีลักษณะเป็นหัวฉีดน้ำ ซึ่งฉีดน้ำออกมาเป็นฝอย ระบบจะทำงานในกรณีที่ภายในอาคารมีความร้อนมากในระดับหนึ่งจนถึงขั้นที่สามารถทำให้กระเปาะที่อยู่ตรงส่วนปลายของสปริงเกอร์แตก ทำให้น้ำพุ่งออกมาเพื่อใช้ดับไฟและเนื่องจากท่อส่งน้ำมายังหัวสปริงเกอร์มีแรงดันอัดสูงมาก เมื่อมีกระเปราะสปริงเกอร์หัวใดหัวหนึ่งแต่หัวสปริงเกอร์อื่นจะแตกตามไปด้วยทำให้ช่วยดับเพลิงได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียว  

สำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือหรือถังดับเพลิง ก็มีความสำคัญอย่างมากเช่นกัน ปัจจุบันที่ผลิตออกมาให้มีหลายประเภทในแต่ละประเภทก็มีหน้าที่การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ที่เราพบเห็นได้บ่อยในปัจจุบันจะมีถังดับเพลิงสีแดง ถังดับเพลิงสีเหลือง ถังดับเพลิงสีฟ้าและถังดับเพลิงสีเขียว รวมไปถึงถังดับเพลิงสีเงินที่ถูกบรรจุด้วยโฟมเข้มข้น  

การตรวจเช็คและบำรุงรักษาถังดับเพลิง  

  • ควรดูที่เข็มในมาตรวัดของถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงเครื่องดับเพลิงที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเข็มจะชี้ที่ช่องสีเขียวแต่หากเอียงมาทางซ้ายแปลว่าไม่มีแรงดันต้องรีบนำไปเติมแรงดันซึ่งควรตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน  
  • หากเกิดไฟไหม้ถังดับเพลิงหรือถังดับเพลิงได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจะต้องส่งไปตรวจสอบและบรรจุใหม่  
  • ตรวจสอบสายฉีดหรือหัวฉีดให้ดี อย่าให้มีผงอุดตัน ควรตรวจสอบเป็นประจำทุกๆ เดือน 
  • สภาพของถังดับเพลิงจะต้องไม่บุบหรือไม่บวมและไม่เกิดสนิมด้วย  

อุปกรณ์ดับเพลิง ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จำเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตามกฎหมายและเพื่อความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน การตรวจเช็คและบำรุงรักษาถังดับเพลิงก็มีความสำคัญไม่ใช่น้อย ทั้งหมดนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆ คนทำให้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงมากขึ้นและได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน