Where Heart Connects With Art Art อาชีพในกลุ่มศิลปะมีอะไรบ้าง

อาชีพในกลุ่มศิลปะมีอะไรบ้าง


อาชีพในกลุ่มศิลปะ

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของศิลปะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญอย่างมากเลยที่เราเองก็ควรที่จะต้องยิ่งให้ความสนใจและอย่ามองข้ามไปเลยจะยิ่งดีเพราะว่าในเรื่องของศิลปะนั้นจะช่วยทำให้เรายิ่งได้สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆและทำให้เรายิ่งมีความสุขมากขึ้นอีกด้วย

                และแน่นอนว่าในเรื่องของศิลปะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีคนชื่นชอบกันอย่างมากเลย ศิลปะก็สามารถที่จะเป็นอาชีพได้มากมายอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นจิตรกรซึ่งจิตรกรนั้นจะทำลักษณะงานเกี่ยวกับเขียนภาพทิวทัศน์ ภาพเหมือน ภาพหุ่นนิ่ง ภาพแบบแอบสแตรกท์ และภาพองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน ด้วยสีน้ำมัน สีน้ำ หรือสีแบบอื่นๆ จิตรกรจะร่างภาพองค์ประกอบเป็นเส้นโครงภายนอกลงบนผ้าใบหรือบนสิ่งอื่น เพื่อเขียนภาพจากแบบ จากภาพภูมิประเทศซึ่งจะต้องใช้ในงานแสดงสินค้าหรือการค้าด้วย

ประติมากรจะทำงานศิลปะเกี่ยวกับการปั้น สร้างหุ่นจำลอง อนุสาวรีย์ ภาพวาดหรืองานมัณฑนศิลป์ โดยทั่วไปเป็นแบบลอยตัวหรือแบบนูน ด้วยการแกะสลักหิน สลักไม้ปั้นด้วยดินเหนียว หรือด้วยกรรมวิธีที่คล้ายคลึงกัน คัดเลือกวัสดุที่มีสัดส่วน และคุณภาพตามที่ต้องการ ร่างแบบของงานที่จะทำ แล้วใช้ขี้ผึ้งหรือปูนพลาสเตอร์จำลองแบบตามอัตราส่วนเพื่อให้ได้ชิ้นงานออกมาเป็นชิ้นงานหนึ่ง

มัณฑนากร (Interior Designer) จะศึกษาโครงสร้างของงานและดำเนินการออกแบบตกแต่ง จัดหาเครื่องตกแต่งภายใน เพื่อให้งานนั้นๆตรงเป้าหมายและประโยชน์ใช้สอย ประมาณราคาและควบคุมการตกแต่งรวมถึงการติดต่อประสานกับผู้รับเหมา ตั้งแต่อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน รวมถึงอาคารสาธารณะด้วย

ทุกอย่างที่กล่าวมานั้นเกี่ยวข้องกับศิลปะอย่างมากเลยดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องยิ่งให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับศิลปะด้วยจะยิ่งดีเพราะถ้าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับศิลปะได้นั้นก็จะช่วยทำให้เรามีความสุขเพราะเราก็จะยิ่งภูมิใจที่มีผลงานที่ดีๆอย่างมากมายเลย

เรื่องของศิลปะนั้นจึงเป็นเรื่องที่จะมองข้ามไปไม่ได้เพราะอาชีพที่กล่าวมานั้นสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้อย่างมากมายเลยแต่เพียงแค่ตอนเริ่มเรียนอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าหากผ่านไปได้แล้วนั้นก็จะยิ่งคุ้มค่ากับเวลาที่ได้ฝึกฝนมาอย่างมากมายอีกด้วย

เราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของงานศิลปะให้มากๆด้วยจะดีเพราะยิ่งเราได้ให้ความสนใจในด้านศิลปะแล้วนั้นจะช่วยทำให้เรามีความสุขและดีใจที่เราได้มีการพัฒนาตนเองได้มากขึ้นด้วย ทุกๆอย่างเป็นสิ่งที่ดีหากเรารู้จักที่จะให้ความสนใจกับเรื่องศิลปะแล้วเชื่อว่าเราจะได้รับประโยชน์จากศิลปะอย่างมากเลย