Where Heart Connects With Art Medical “ทํากิ๊ฟ” ทางเลือกของคนอยากมีลูกแฝด    

“ทํากิ๊ฟ” ทางเลือกของคนอยากมีลูกแฝด    


ทำกิ๊ฟท์

                เมื่อก่อนการมีลูกแฝดเป็นเรื่องที่พบเจอได้น้อยมาก เพราะต้องอาศัยความผิดปกติของร่างกายคุณแม่ อีกทั้งการตั้งครรภ์แฝดมักจะมาพร้อมภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง แต่ในสมัยนี้ที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น การคลอดเด็กแฝดเริ่มกลายเป็นเรื่องที่พบเจอได้มากขึ้นด้วย สาเหตุก็เพราะ “การทำกิ๊ฟ” เป็นที่นิยมมากขึ้นนั่นเอง

ทำกิ๊ฟคืออะไร

            การทำกิ๊ฟ (GIFT) หมายถึง การนำเอาเซลล์ไข่ของฝ่ายหญิง และตัวอสุจิของฝ่ายชายที่ผสมกันแล้วด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการ ใส่กลับเข้าไปในท่อนำไข่ เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิตามธรรมชาติและตั้งครรภ์เป็นลำดับถัดไป

                ซึ่งเดิมทีจะนิยมทำกันในกลุ่มของผู้มีลูกยาก แต่ปัจจุบันว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่ร่างกายแข็งแรงดีก็นิยมวิธีนี้ด้วยเช่นกัน เพราะช่วยทำให้เกิดการตั้งครรภ์แฝดได้ โดยหนึ่งในวิธีที่ใช้บ่อย คือ “การทำเด็กหลอดแก้ว” เนื่องจากอัตราความสำเร็จสูงกว่าวิธีการคัดเลือกเชื้ออสุจิมาผสมเทียม (IUI)

ทำไมทำกิ๊ฟถึงทำให้เกิดลูกแฝดได้

                การตั้งครรภ์แฝด เกิดจากแบ่งตัวของตัวอ่อนในช่วงแรกเริ่มของการตั้งครรภ์ ซึ่งถือเป็นความผิดปกติที่พบได้น้อยจากการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ แต่การทำกิ๊ฟเป็นวิธีการช่วยผสมไข่และอสุจิให้เกิดเป็นตัวอ่อนนอกร่างกายก่อนจะใส่กลับเข้าไปในร่างกาย ดังนั้นจึงสามารถทำให้ตัวอ่อนเกิดการแบ่งตัวได้เลย โดยไม่ต้องรอความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายคุณแม่

ทำกิ๊ฟด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว

                ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้มีลูกยาก หรือผู้ที่ร่างกายแข็งแรง การจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์แฝดด้วยวิธีทำเด็กหลอดแก้ว มีวิธีให้เลือกด้วยกัน 2 แบบ คือ 

การทำเด็กหลอดแก้ว IVF

                เป็นวิธีผสมเซลล์ไข่และอสุจิในห้องปฏิบัติการที่จะปล่อยให้ตัวอสุจิหลายตัว ว่ายเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่เองตามธรรมชาติ ทำให้อสุจิที่แข็งแรงที่สุดเท่านั้นจึงจะสามารถทำการปฏิสนธิกับไข่ได้

การทำเด็กหลอดแก้วอิ๊กซี่ (ICSI)

                เป็นวิธีผสมเซลล์ไข่และอสุจิในห้องปฏิบัติการที่จะคัดเชื้ออสุจิที่แข็งแรงสมบูรณ์เพียงตัวเดียวเท่านั้น ด้วย IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีคัดอสุจิด้วยกล้องกำลังขยายสูง และใช้เข็มแก้วที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก ๆ เจาะเปลือกไข่ เพื่อฉีดตัวเชื้อเข้าไปในเซลล์ของไข่โดยตรง

                สำหรับคำถามที่ว่าวิธีไหนเหมาะกับใคร ผู้ที่จะตอบได้ดีที่สุดคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นก่อนตัดสินใจทำกิ๊ฟด้วยวิธีทำเด็กหลอดแก้ว ควรเข้ารับการปรึกษาอย่างละเอียดก่อนทุกครั้ง

เตรียมตัวก่อนทำกิ๊ฟ

                เมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าจะทำกิ๊ฟด้วยการทำเด็กหลอดแก้ววิธีไหน ขั้นต่อไปคือการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่กระบวนการรักษา โดยฝ่ายว่าที่คุณแม่ ควรดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 2 ลิตร และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ และเน้นโปรตีนเป็นหลัก หลีกเลี่ยงของมึนเมาและสิ่งเสพติด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ

                ส่วนว่าที่คุณพ่อ ให้งดการแช่น้ำอุ่น ซาวน่า และการใส่กางเกงชั้นในที่รัดแน่น รวมถึงและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงของมึนเมาและสิ่งเสพติด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนเพียงพอ และงดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 3 วันก่อนการเก็บเชื้ออสุจิ

เลือกทำกิ๊ฟที่เจตนิน

            สิ่งสำคัญที่คนอยากมีลูกแฝดจากการทำกิ๊ฟควรรู้ คือ โอกาสประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ของทั้งผู้มีลูกยากและผู้มีร่างกายปกติทั่วไป ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพร่างกาย การเติบโตของตัวอ่อน การดูแลตัวเองของคุณแม่ ความชำนาญของบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น รวมถึงอาจมีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ ก่อนจะตัดสินใจทำ อย่าลืมพิจารณาข้อจำกัดเหล่านี้

                แต่ถ้าวันนี้คุณและคนรักอยากมีลูกแฝดจากการทำกิ๊ฟ แล้วไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน พร้อมให้คำปรึกษาฟรี และให้การรักษาในราคาเป็นธรรม โดยผู้เชี่ยวชาญที่ประสบการณ์กว่า 25 ปี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://jetanin.com/th/