Where Heart Connects With Art Medical ข้อควรรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง


การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเป็นการรักษาประเภทหนึ่งที่เน้นการบรรเทาอาการและความเครียดจากการเจ็บป่วยที่รุนแรง เป้าหมายของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองคือการปรับคุณภาพชีวิตทั้งของตัวผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขา ผู้ป่วยประเภทนี้สามารถให้การดูแลแบบประคับประคองควบคู่ไปกับการรักษา หรืออาจเป็นการดูแลประเภทเดียวหากไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ทีมดูแลแบบประคับประคองมักประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ภาคทัณฑ์ และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ พวกเขาทั้งหมดต้องทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำแผนการดูแลเป็นรายบุคคลให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นคือเพื่อที่ว่าผู้ป่วยจะหายและได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ 

สิ่งที่ควรคาดหวังจากการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงการรักษา ก็ควรจะต้องรู้ก่อนว่าหากเข้ารับการรักษาหรือการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองนี้ คุณควรที่จะต้องคาดหวังอะไรจากมันได้บ้าง และมันจะส่งผลดีต่อตัวคุณหรือต่อคนในครอบครัว

  • ผู้ป่วยควรได้รับการบรรเทาอาการต่างๆ เช่น ความเจ็บปวด อาการหายใจลำบาก อาการเหนื่อยล้า จนกระทั่งท้องผูก และคลื่นไส้ 
  • ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะเมื่อคุณหรือใครสักคนมีความเจ็บปวดภายในใจการรักษาที่ดีควรที่จะปรับคุณภาพชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้นได้ไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็นการได้ทำในสิ่งที่อยากทำโดยไม่ต้องมีความกังวล หรือมีความสุขแม้กับสิ่งเล็กๆน้อยๆ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนิยามของคุณภาพชีวิตที่ดีได้
  • การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ควรทำให้ได้ใช้เวลาและได้แสดงความอ่อนโยนต่อครอบครัวมากขึ้น 
  • ความสงบของจิตใจที่มากขึ้น ไม่ต้องคอยกังวลหรือเครียดกับปัญหาต่างๆในชีวิตมากนัก และได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น
  • การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจและควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นในการใช้ชีวิต เช่นการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การใช้ทักษะที่จำเป็นในการอยู่ในสังคม เป็นต้น 

ช่องทางเข้ารับการรักษาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

มีหลายวิธีที่จะได้รับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง วิธีหนึ่งคือการไปโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลแบบประคับประคอง อีกวิธีหนึ่งคือการไปพบแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลแบบประคับประคอง คุณยังสามารถรับการดูแลแบบประคับประคองผ่านบ้านพักรับรอง(hospice) บ้านพักรับรองเป็นประเภทของการดูแลแบบประคับประคองที่ให้บริการแก่ผู้ที่ป่วยหนัก หน่วยงานด้านสุขภาพที่บ้านสามารถให้การดูแลแบบประคับประคองได้ หน่วยงานด้านสุขภาพที่บ้านที่ให้บริการการพยาบาล กายภาพบำบัด และบริการอื่นๆ แก่ผู้ที่ต้องกลับบ้าน การดูแลแบบประคับประคองสามารถทำได้โดยการให้บริการแบบให้พยาบาลมาเยี่ยม พยาบาลที่มาเยี่ยมคือพยาบาลที่โทรศัพท์หาคนป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ ให้บริการการพยาบาลและบริการอื่นๆ เช่น กายภาพบำบัด แก่ผู้ที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้

ท้ายที่สุดแล้ว การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเป็นการช่วยเหลือให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นขณะที่ต้องรับมือกับความเจ็บป่วยที่ร้ายแรง หากคุณหรือคนที่คุณรักกำลังเผชิญกับการเจ็บป่วยที่รุนแรง อย่าลืมปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง เพราะการดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองสามารถสร้างโลกที่ดีกว่าได้